Make your own free website on Tripod.com

Univerzális rádióprogramozó

 

forrás:        http://kom-inform.euro.ru/programm.html

A http://kom-inform.euro.ru/programm.html honlapon egy rendkívül használható, univerzális rádióprogramozó készüléket ismertet Jevgenyij Andropov, a KOMINFORM szakembere.

Megépítettem a készüléket és számomra is meglepő módon, minden nehézség nélkül, bárminemű utólagos beállítások, vagy egyéb módosítások nélkül azonnal, elsőre sikerült a programozás vele. A kipróbálás során átprogramozott készülékek: Yaesu VX-7, Yaesu FTH-2010 és Motorola CP-040. Stabilan, megbízhatóan olvassa a rádióban lévő adatokat és ugyanígy, be is írja az új beállításokat.

Mivel úgy gondolom, többek problémája a meglévő rádiójának átprogramozása, úgy gondolom, nem fölösleges közkinccsé tenni ezt a programozót. Úgy tűnhet, némileg túlbonyolított a felépítése, azonban – ahogy azt Jevgenyij rendkívül részletesen ismerteti – a megbízhatóság és valóban univerzális jelleg igényli azt a plusz pár darab alkatrészt.

Megéri megépíteni, mert „egy életre” megoldódhat a programozás hardver része, csak a megfelelő programot és csatlakozót kell utólag beszerezni, illetve elkészíteni, szinte bármilyen rádiókészülékről legyen is szó.

Érdemes meglátogatni az eredeti, orosz, illetve angol nyelvű honlapot, ahol részletes elméleti ismertetés van a különböző rádiókészülékek programozhatóságáról, illetve a programozó kapcsolási rajza, NYÁK és beültetési ábrája is megtalálható, emellett – ami nagyon lényeges – nagyon sok készülék programozói csatlakozójának bekötése és illesztése a programozó készlékhez megtalálható.

Azok részére, akik sem az orosz, sem az angol nyelvet nem birtokolják, rövidítve összefoglalom a honlapon található ismeretek lényegét.

 

A COM-porton keresztüli programozás néhány feltétele:

A számítógépek COM portja egy soros porti kontrollerből és egy meghajtó IC-ből áll, az RS-232 protokoll  követelményeinek megfelelve. A meghajtó IC a MAX-2xx, vagy MAX-32xx számtalan variációi közül kerül ki. A meghajtó kezelni tud két pólusú, akár 25 V értékű bemenő jeleket csakúgy, mint a normál TTL szinteket.

A port külső áramköreinek és jelszintjeinek a tulajdonságai az alábbiak:

- bemenő szintek: logikai egy: -25…0,8 V, a logikai hulla: 2,4…25 V,

- a meghajtó bemenetei 3…7 kOhm ellenálláson át a földre vannak kötve,

- a kimeneti szintek: logikai egy: -5…-10 V, logikai nulla: 5…10 V (a földhöz képest nem kevesebb, mint 3 kOhm terhelő ellenálláson mérve, valamennyi kimenet esetében)

- megengedett a kimenetek hosszú idejű testre (földre) zárása (rövidzár), de nem a kimenetek egymás közötti rövidzára.

 

A programozó készülékkel szemben támasztott követelmények:

1. A TxD körben együtemű kapcsoló kell, a kimenő feszültség pedig nem haladhatja meg az 5 V-ot annak érdekében hogy ne sérüljenek meg a gyengén védett mikroprocsszorral rendelkező készüléktípusok példányai a programozás közben. Ilyenek például a KENWOOD kézi rádiók.

 

2. Az RxD kör logikai „0” szintje legalább 1,5 V legyen a „magas nulla” hatás érdekében. A logikai „1”  ne legyen több mint 2,7 V, a 3 V-os processzorok biztonságos kezelése érdekében. Az RxD kimeneti szintjei – melyek tulajdonképpen a COM-port bemenő szintjei -  nem lehetnek rosszabbak a TTL szintekkel szemben támasztott általános követelményeknél.

 

3. A programozó készülék táplálása lehetőség szerint a COM-portról történjen. Célszerű azonban a külső táplálás lehetőségének biztosítása akár a programozás alatt lévő rádióról, akár egyéb tápforrásról.

 

4. A programozó készülék bemenete és kimenete védett kell hogy legyen a statikus feltöltődés hatásaitól, illetve rákapcsolt tápfeszültség esetén a PC-hez, illetve rádióhoz történő csatlakoztatás statikus hatásaitól (áram- és feszültséglökések, stb.).

 

A programozó készülék felépítése, működése

A TxD kör hagyományos együtemű kapcsoló.  Az RxD- klasszikus emitter csatolt Schmidt-trigger, melynek logikai „0” szintje nem kevesebb mint 1,7 V, a logikai „1’ szintje pedig nem több mint 2, V. A stabilizált +E tápfeszültség értéke +5 V. A stabilizálást a nem éppen a legolcsóbb LP2950AC-5.0 stab. IC végzi, mert ennek üresjárati fogyasztása nem több mint 380 μA (tipikusan 75 µA). A készülék teljes áramfelvétele a COM-portról mintegy 3-4 mA (melynek jelentős részét magának a COM-port RxD körének a belső ellenállása emészti fel (3…7 kOhm). Legvégső esetben stabilizátorként felhasználható a jól ismert 78L05 is. Néhány példánya ennek az IC-nek azonban annyira le tudja terhelni a COM-portot, hogy a következményként létrejövő feszültségesés miatt már nem marad elegendő feszültség a stabilizálási művelethez. A 78L05-öt csak ott javasolt alkalmazni, ahol kizárólag külső táplálással szándékozunk használni a programozó készüléket.

 

Összekötőkábelek

Célszerű a programozó készülék bemenetét és kimenetét oldható kötéssel megoldani. Erre a célra a tervezője a jól ismert DB9 aljzatokat javasolja, mint megbízható és olcsó megoldást. Különösen a kimeneti (rádióhoz menő résznél) lényeges, hogy cserélhető kábel legyen, így más rádióra történő áttéréshez csak az összekötő kábelt elkészíteni.

Fontos megjegyzés: Az RRxD és RTxD adatkábeleket erősen javasolt árnyékolt kivitelben elkészíteni

 

A programozó kapcsolási rajza:

Az általam megépített példányt kiegészítettem tápcsatlakozó aljzattal (ez nincs feltüntetve az eredeti NYÁK-on), ezért kellett kissé ferdén beépíteni a VD7 diódát. Külső tápforrásként 12 V-os falidugasz tápot használok. HL1-ként egy kis, hasáb alakú LED-et tettem be. A beépített ellenállások nem a teljesítmény miatt más-és más méretűek - mindössze, ilyenek álltak rendelkezésre.

 

NYÁK és beültetési rajz:

 

 

A cím alatt látható honlapon számtalan rádiókészülék programozói bekötése, lábkiosztása látható. Szintén található ott egy hosszú lista azokról a készülékekről, amelyekkel már kipróbálták a programozót (megnevezve a hozzá tartozó programot is).

Vissza a rajzokhoz